page_banner

اخبار

کیت تشخیص سرطان اروتلیال توسط سازمان غذا و داروی ایالات متحده به عنوان "تعیین ابزار پیشرفت" شناخته شد.

در اوایل ماه مه 2023، کیت تشخیص متیلاسیون DNA TAGMe (qPCR) برای سرطان ادراری به طور مستقل توسط شرکت شانگهای Epiprobe Biotechnology، با مسئولیت محدود، ساخته شده است، و "تعیین دستگاه پیشگام" را از FDA ایالات متحده دریافت کرد.

برنامه دستگاه‌های پیشرفت FDA ایالات متحده با هدف اطمینان از ارتقای تأیید محصولات تولیدکنندگان برای عرضه به بازار در مدت زمان نسبتاً کوتاه، و این امکان را برای بیماران فراهم می‌کند تا زودتر از محصولات پیشرفته استفاده کنند.

برای واجد شرایط بودن به عنوان یک دستگاه پیشرفت، دو شرط کلیدی باید برآورده شود:

1، به درمان یا تشخیص مؤثرتر بیماری ها یا شرایط تهدید کننده زندگی یا ناتوان کننده کمک می کند.

2، حداقل یکی از شرایط زیر را برآورده کنید،

A، نشان دهنده یک فناوری پیشرفت است.

ب، هیچ محصول جایگزین تایید شده ای وجود ندارد.

ج، در مقایسه با محصولات تایید شده موجود، مزایای قابل توجهی دارد.

د، قابلیت استفاده به نفع بیمار است.

این نام نه تنها به این معنی است که نوآوری فناوری Epiprobe در تشخیص زودهنگام سرطان ادراری توسط مقامات به رسمیت شناخته شده است، بلکه اهمیت بالینی و ارزش اجتماعی بزرگ UCOM (نشانگرهای سرطان جهانی فقط) در تشخیص سرطان ادراری ادرار را تأیید می کند.کیت های تشخیص سرطان اروتلیال نیز برای ثبت، درخواست و بازاریابی در ایالات متحده وارد مسیر سریعی خواهند شد.


زمان ارسال: ژوئن-09-2023